بسم الله الرحمن الرحیم
  • وبسایت [ عاشقانه های واینی ] از اسفندماه سال یک هزار و سیصد و نود شش توسط علیرضا [ سپهر ] صادقی طراحی و راه اندازی شد!
  • تمامی تصاویر و متونی که در واینی قرار میگیرند دارای منبع ذکر شده میباشند در نتیجه هرگونه [ کپی برادری ] از وبسایت عاشقانه های واینی [ پیگرد قانونی ] را به دنبال خواهد داشت!
  • واینی به صورت یک [ برند ] فعالیت میکند!