تو که نباشی ، نمیخوام هیچ چیز باشد
نه خورشید ، نه لمس نور ستارگان ، نه پرتو آبی ماه و نه هیچ...
تو که نباشی دل میگیرد
مانند لحظه‌های پاییزی...
هوای دلم پاییزی میشود...